Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Cabuna 23:00-24:00
Čačinci 08:00-10:00
Korija-Lozan 00:00-01:00
Kozice-Bistrica 23:00-03:00
Novi Senkovac-Čađavički Lug 20:00-22:00
Ćeralije-Voćin 12:00-14:00
Lukač-Gradina 08:00-16:00
Rezovac-Virovitica 16:00-17:00
Sladojevci-Hum 09:00-11:00
Mikleuš-Čađavica 18:00-20:00
Mikleuš-Ćeralije 14:00-18:00
(hak.hr)