Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Bistrica-Mikleuš 05:00-13:00
Slatina 22:00-02:00
Slatina-Bistrica 11:00-13:00
Slatina-Mikleuš 09:00-11:00
Virovitica-Suhopolje 01:00-02:00
Lukač-Terezino Polje 15:00-16:00
Bušetina-Rogovac 08:00-09:00
Slatina-Španat 13:00-15:00
(hak.hr)