Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Čačinci 07:00-09:00
Korija-Lozan 01:00-02:00
Slatina-Kozice 17:00-19:00
Slatina-Čađavički Lug 09:00-11:00
Lukač-Gradina 08:00-16:00
Rezovac-Virovitica 16:00-17:00
Slatina-Španat 00:00-02:00
(hak.hr)