Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Čačinci 08:00-10:00
Slatina-Mikleuš 00:00-02:00
Suhopolje-Virovitica 01:00-02:00
Medinci-Čađavički Lug 08:00-10:00
Lukač-Bušetina 09:00-10:00
Lukač-Gradina 08:00-09:00
Novaki-Sopje 06:00-08:00
Slatina-Španat 17:00-19:00
Mikleuš-Čađavica 10:00-12:00
Nova Bukovica-Miljevci 12:00-14:00
(hak.hr)