Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Čačinci 07:00-09:00
Pitomača-Stari Gradac 01:00-02:00
Slatina-Čađavica 15:00-17:00
Bušetina-Rogovac 08:00-16:00
Sveti Đurađ-Podgorje 16:00-17:00
Novaki-Sopje 11:00-13:00
Slatina-Novaki 09:00-11:00
Sopje-Markovo 13:00-15:00
(hak.hr)