Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Čačinci 08:00-10:00
Slatina-Mikleuš 23:00-02:00
Suhopolje 00:00-01:00
Medinci-Čađavički Lug 14:00-18:00
Lukač-Gradina 08:00-09:00
Novaki-Sopje 07:00-10:00
(hak.hr)