Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Kozice-Sladojevci 08:00-10:00
Lozan-Korija 00:00-01:00
Slatina 06:00-08:00
Slatina-Medinci 12:00-14:00
Slatina-V. Nazora 23:00-01:00
Slatina-Novaki 16:00-19:00
Slatina-Španat 10:00-12:00
Orahovica-K. Zvonimira 08:00-10:00
Milanovac-Virovitica 22:00-23:00
(hak.hr)