Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Slatina-Bistrica 14:00-16:00
Slatina-Kozice 16:00-18:00
Slatina-Mikleuš 12:00-14:00
Slatina-Čađavica 10:00-12:00
Slatina-V. Nazora 00:00-02:00
Markovo-Sopje 20:00-22:00
(hak.hr)