Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Kozice-Bukovački Antunovac 07:00-09:00
Slatina 01:00-03:00
Slatina-Španat 21:00-23:00
(hak.hr)