Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Čačinci 08:00-10:00
Slatina-Bistrica 12:00-14:00
Slatina-Bistrica 23:00-07:00
Slatina-Novi Senkovac 14:00-16:00
Novaki-Sopje 18:00-20:00
Slatina-Španat 00:00-02:00
Sopje-Markovo 16:00-18:00
(hak.hr)