Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Bistrica-Mikleuš 12:00-20:00
Cabuna 11:00-12:00
Čačinci 07:00-09:00
Lozan 00:00-01:00
Slatina-Bistrica 23:00-01:00
Slatina-Čađavica 16:00-18:00
Slatina-Španat 07:00-09:00
Milanovac-Virovitica 22:00-23:00
(hak.hr)