Potpora Stožeru za obranu hrv. Vukovara

Apsolutnu potporu Stožeru za obranu hrvatskog Vukovara koji traži da se prolongira provođenje Zakona o pravima nacionalnih manjina na neko vrijeme, dala je i Republička koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Koordinacija udruga istakla je nadu da će Hrvatska država i sve njezine institucije poduzeti sve potrebite radnje kako bi se na miran, civiliziran i dostojanstven način riješio novonastali problem na obostrano zadovoljstvo.

Popis članica Republičke koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata koje su podržale priopćenje od 4.9.2013.:
1. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske
2. Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata
3. Udruga dragovoljaca narodne zaštite Domovinskog rata
4. Udruga obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
5. Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP Republike Hrvatske
6. Zajednica udruga športskih ribolovaca invalida i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske
7. Udruga za šport i rekreaciju hrvatskih branitelja i invalida iz Domovinskog rata RH
8. Udruga bojna „Frankopan“
9. Udruga branitelja Domovinskog rata HŽ – Vuča vlakova
10.Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatskih šuma
11.Udruga obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP Republike Hrvatske. (www.icv.hr)