Povećanje temeljnog kapitala šećerane Viro

Uprava društva Viro Tvornica šećera donijela je odluku o održavanju izvanredne glavne skupštine društva 28. listopada. Na dnevnom redu će, između ostaloga, biti i donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva, te odluka o izmjeni Statuta. Temeljni kapital Društva iznosi 249,600.060 kuna i podijeljen je na 1,386.667 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen. Prijedlogom odluke povećava se temeljni kapital pretvorbom zadržane dobiti Društva ostvarene u 2012. godini. Zadržana dobit iskazana u poslovnim knjigama Društva iznosi nešto više od 138,600.000 kuna, od čega se 138,000.000 kuna pretvara u temeljni kapital Društva. Temeljni kapital Društva ovim povećanjem sada iznosi 387,600.060 kuna. Povećanje temeljnog kapitala provodi se bez izdavanja novih dionica, povećanjem iznosa koji otpada na svaku postojeću dionicu Društva, čime odnosi između dioničara ostaju nepromijenjeni i bez izdavanja novih dionica. Odluka se temelji na financijskim izvješćima Društva za 2012. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, potvrđenim od revizora Društva te usvojenim od strane Glavne skupštine Društva. Uprava će poduzeti sve potrebne pravne radnje za provedbu ove odluke u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru. Odluka o izmjenama Statuta odnosi se na izmjene odredbi u kojima se govori o temeljnom kapitalu. (www.icv.hr, kp; Fotografija: Arhiva)