Predstavljanje pokusne proizvodnje duhana

U organizaciji virovitičke tvrtke Hrvatski duhani, koja je u sastavu rovinjske Adris grupe, u srijedu, 4. rujna će se po 14. put održati Dan duhanskih polja koji će okupiti proizvođače duhana sa sirovinskog područja Podravine i Slavonije te predstavnike domaće agronomske znanosti i struke o duhanu. Tom prigodom bit će im predstavljeni uloženi napori Hrvatskih duhana i duhanskih farmera u proširenje proizvodnje duhana, poboljšanje kakvoće, povećanje prinosa i smanjenje troškova. Cilj ovogodišnjeg Dana duhanskih polja je predstavljanje pokusne proizvodnje duhanskim farmerima, predstavnicima agronomske znanosti i struke o duhanu te poslovnim partnerima rezultate te proizvodnje, ali i nova dostignuća u oplemenjivanju i tehnologiji proizvodnje (navodnjavanju kap na kap), sušenju duhana drvnom biomasom i zalamanje zaperaka na stabljici duhana kontaktnim fiziotropima. (www.icv.hr, mb; Fotografija: Arhiva)