Predstavnici PP Papuk na konferenciji u Italiji

32. sastanak koordinacijskog odbora EGN-a i 12. konferencija europskih geoparkova održani su u talijanskom Cilento and Vallo di Diano geoparku. Na EGN sastanku, koji je prethodio konferenciji, prisustvovali su predstavnici svih Europskih geoparkova uključujući i predstavnike dvaju novih članova EGN-a – Karavanke Geopark (Slovenija/Austrija) i Azori Geopark (Portugal).

Na sastanku se razgovaralo o brojim temama kao što su uspostavljanje Svjetske geopark inicijative u sklopu UNESCO-a, suradnja sa drugim organizacijama koje se bave zaštitom geološke baštine, izvješća o aktivnostima geoparkova u proteklom razdoblju – manifestacija Tjedna europskih geoparkova, sudjelovanje na turističkim sajmovima, publiciranje EGN magazina i novog izdanja monografije o geoparkovima.

Raspravljalo se i o prijemu novih kandidata, te je odlučeno da se EGN asocijaciji pridruže četiri nova geoparka: Idrija Geopark (Slovenija), Hondsrug Geopark (Nizozemska), Sesia-Val Grande Geopark (Italija) i Kula Geopark (Turska). Trenutno je u EGN-u 58 geoparkova iz 21 Europske države.

Ove godine se osim europske porodice geoparkova, povećao i broj članova Svjetske mreže geoparkova (Grutas del Palacio – Urugvaj, Yanqing Geopark – Kina, Shennongia Geopark – Kina, Oki islands Geopark – Japan), tako da danas na svijetu postoji 100 geoparkova iz 29 država sa 4 kontinenta.

12. konferencija Europskih geoparkova odžana je odmah nakon sastanka koordinacijskog odbora EGN-a i okupila je preko 300 sudionika iz 41 države svijeta sa 5 kontinenata. Konferencija je održana pod nazivom „Geoparkovi – inovativni pristup povećanju svijesti javnosti o geohazardima, klimatskim promjenama i održivom korištenju prirodnih resursa“, a organizirana pod patronatom Ministarstva okoliša Italije, pa je prisutne pozdravio i sam ministar Andrea Orlando uz ostale predstavnike regija, gradova i drugih institucija koje surađuju sa geoparkom.

Tijekom dva dana u četiri predavaonice izlagači su prezentirali različite teme vezane uz geoparkove: novi geoparkovi, održivo korištenje prirodnih resursa u geoparkovima, edukacija i komunikacija u geoparkovima te geoparkovi i hazardi te klimatske promjene. Nakon zanimljivih prezentacija sudionici su mogli tijekom izleta upoznati najljepše dijelove bogate prirodne i kulturne baštine geoparka Cilento and Vallo di Diano. (papukgeopark.com)