Prevencija ovisnosti uz projekt ”Zdrav za pet”

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske u želji da zajednički djeluju na području prevencije ovisnosti te podizanju razine javnozdravstvene svijesti kod djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, započeli su s provedbom zajedničkog programa pod nazivom „Zdrav za 5“.

Program se provodi na nacionalnoj razini. Na županijskoj razini nadležne policijske uprave koordiniraju cjelokupne aktivnosti i provode dijelove programa, a županijski zavodi za javno zdravstvo provode stručne postupke usmjerene prevenciji ovisnosti, promociji prosocijalnog, preventivnog i zaštitnog ponašanja uz razvijanje socijalnih i emocionalnih vještina, podizanju razine svijesti o očuvanju životne, školske i radne okoline te podizanju razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju zdravlja i sigurnosti. Aktivnosti se provode u odgojno-obrazovnim ustanovama među učenicima osmoga razreda osnovnih škola te učenicima prvog i drugog razreda srednjih škola.
U Virovitičko-podravskoj županiji koordinator programa ispred Policijske uprave Virovitičko-podravske je Dražen Huzjak, policijski službenik za prevenciju, a ispred Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije voditelj programa je Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda. Suradnici u programu su odgojno-obrazovne ustanove u Virovitičko-podravskoj županiji. Tijekom školske godine 2012./13. projekt je bio u pilot fazi i provodio se u manjemu broju škola, ali od školske godine 2013./14. projekt je prerastao u program s puno većim obuhvatom.

Budući da je problem ovisnosti javnozdravstveni odnosno veliki društveni problem, dakle tiče se svih nas, jako je važna međusektorska suradnja u borbi protiv ovisnosti. Ovaj program upravo je osmišljen kako bi uključio nastojanja svih relevantnih činitelja u smjeru prevencije rizičnih ponašanja, osobito kod posebno ugrožene populacije djece i mladih. (sb)