Prijedlozi za program DAPHNE III

Opća uprava za pravosuđe Europske komisije raspisala je Poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava za aktivnosti u sklopu specifičnog Programa Unije DAPHNE III (2007. – 2013.) za prevenciju i borbu protiv nasilja nad djecom, mladim osobama i ženama te za zaštitu žrtava i rizičnih skupina. Osnovna svrha natječaja je dobrobit djece, mladih osoba i žena žrtava nasilja odnosno onih koji su u riziku da postanu žrtve nasilja. Prihvatljivi prijavitelji su pravno osnovane javne ili privatne organizacije ili institucije (nevladine organizacije, lokalna i regionalna samouprava, sveučilišta i istraživački instituti). Prijavitelji moraju biti organizacije koje djeluju na neprofitnoj osnovi. Isto tako, prijavitelj i su-korisnici partneri moraju biti pravno osnovani u prihvatljivoj državi, a koje su: sve države članice Europske unije i EFTA/EEA članice. Rok prijave na natječaj je 30. listopada 2013. godine. Više o natječaju te načinu prijave možete saznati ovdje. (www.ravidra.hr, mh; Fotografija: Ilustracija)