O tehnologijama i dostignućima u duhanskoj industriji

U organizaciji virovitičke tvrtke Hrvatski duhani, koja je u sastavu rovinjske Adris grupe, po 14. put održan je Dan duhanskih polja koji je okupio proizvođače duhana sa sirovinskog područja Podravine i Slavonije te predstavnike domaće agronomske znanosti i struke o duhanu. Njima su predstavljeni uloženi napori Hrvatskih duhana i duhanskih farmera u proširenje proizvodnje duhana, poboljšanje kakvoće, povećanje prinosa i smanjenje troškova. Cilj ovogodišnjeg Dana duhanskih polja bilo je predstavljanje pokusne proizvodnje, nova dostignuća u oplemenjivanju i tehnologiji proizvodnje (navodnjavanju kap na kap), sušenju duhana drvnom biomasom i zalamanje zaperaka na stabljici duhana kontaktnim fiziotropima. (www.icv.hr, mb; Fotografija: Bešir Milan)