Razminiravanje u općini Voćin od 16. do 22. rujna

Radovi na poslovima razminiranja od 16. do 22. rujna na području općine Voćin:
– Područje šumskih puteva sjeverno od Malog Popovca u vremenu od 8 do 18 sati,
– Područje šumskih puteva na koti Humić i Jazbina u vremenu od 8 do 13 sati,
– Šumski putevi na području Grgurov dol u vremenu od 8: do 13 sati.
– Područje šumskih puteva na Kuretinovcu i Zmajevcu u vremenu od 8 do 18 sati. (duzs.hr)