Razminiravanje u općini Voćin od 2. do 8. rujna

Radovi na razminiravanju od 2. do 8. rujna 2013. godine na području općine Voćin:
– Šumski putevi na području Martin potok od 8 do 13 sati,
– Područje šumskih puteva sjeverno od Malog Popovca od 8 do 18 sati,
– Šumski putevi na području Velike Dungere od 8 do 18 sati,
– Područje šumskih puteva na Kuretinovcu i Zmajevcu od 8 do 18 sati,
– Šumski putevi na području Grgurov dol od 8 do 13 sati. (duzs.hr)