Razminiravanje u općini Voćin od 9. do 15. rujna

Radovi na poslovima razminiranja u periodu od 9. do 15. rujna 2013. godine na području općine Voćin:
– Šumski putevi na području Martin potok u vremenu od 08:00 do 18:00 sati,
– Područje šumskih puteva sjeverno od Malog Popovca u vremenu od 08 do 18:00 sati,
– Područje šumskih puteva na koti Humić i Jazbina u vremenu od 08:00 do 13:00sati,
– Područje šumskih puteva na Kuretinovcu i Zmajevcu u vremenu od 08:00 do 18:00 sati,
– Šumski putevi na području Grgurov dol u vremenu od 08:13:00 sati. (duzs.hr)