Sjednica Gradskog vijeća Grada Orahovice

U četvrtak, 26. rujna s početkom u 18 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl. Mihalovića 1održat će se 2. sjednicu Gradskog vijeća. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Izvješće Mandatne komisije o podnesenom zahtjevu člana Vijeća za mirovanje mandata iz osobnih razloga i o određivanju zamjenika člana koji će umjesto njega obnašati dužnost vijećnika u Gradskom vijeću te verifikacija njegovog mandata

– svečana prisega zamjenika člana Vijeća

2. Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Gradskog vijeća,

3. Aktualni sat Gradskog vijeća,

4. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja s prijedlogom Plana civilne zaštite (Izvjestitelji: Josip Nemec i Darko Žužak),
– prezentacija Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite od strane IN KONZALTING d.o.o. Slavonski Brod, ovlaštenika za izradu planova,

5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica (Izvjestitelji: Borislava Kordoš i Emica Parašilovac),

6. Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2012./2013. godini Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),

7. Prijedlog Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za pedagošku 2013./2014. godinu (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),

8. Izvješće o radu Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine (Izvjestitelj: Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice),

9. Prijedlog Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna grada Orahovice za 2013. godinu (Izvjestitelji: Gradonačelnik i Zvonko Nađ),

10. Financijsko izvješće za obilježavanje Dana grada Orahovice 2013. godine – 3 svibnja, blagdana Našašća sv. Križa (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

11. Financijsko izvješće o „Orahovačkom proljeću“ 2013. godine (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka statusnih promjena PAPUK d.o.o. Orahovica u pravcu usklađivanja pravnog statusa i predmeta poslovanja sa Zakonom o vodama (Izvjestitelji: Gradonačelnik i Zoran Stošić),

13. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju ORAH, društva s ograničenom odgovornošću za turizam, rekreaciju i ugostiteljstvo (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

14. Prijedlog Odluke o dimnjačarskoj službi (Izvjestitelj: Emica Parašilovac). (orahovica.hr)