Sjednica Županijske skupštine VPŽ 30. rujna

U ponedjeljak, 30. rujna 2013. s početkom u 10 sati, u Velikoj vjećnici Virovitičko-podravske županije, održati će se sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

– aktualni sat

1.Ovjera zapisnika sa

a) Konstituirajuće sjednice Županijske skupštine,

b) 1. sjednice Županijske skupštine,

c) Tematske sjednice Županijske skupštine,

2.Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2012.godinu,

3.Razmatranje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2012.godinu,

4. Razmatranje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine,

5. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Virovitičko-podravske županije za 2012.godinu,

6. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka proračuna gradova i općina Virovitičko-podravske županije za 2012.g.,

7. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2013.godinu,

8.Razmatranje prijedloga 2. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2013.godinu,

9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o plaćama i drugim pravima iz radnog odnosa župana i zamjenika župana Virovitičko-podravske županije,

10. Razmatranje prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta Medinci,

11.Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice Virovitičko-podravske županije u 2012.godini,

12.Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije u 2012.godini,

13. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2012.godinu,

14.Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2012.godinu,

15.Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije za 2012.godinu,

16.Razmatranje Izvješća o radu Poljoprivredno savjetodavne službe Podružnice Virovitičko-podravske županije za 2012.godinu,

17. Razmatranje Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2012.godinu (programsko i financijsko),

18. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Virovitičko-podravsku županiju za 2012.godinu,

19. Razmatranje Informacije o održanim natjecanjima i smotrama učenika osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije u školskoj 2012./2013. godini

20. Razmatranje Informacije o upisu učenika u I. razred srednje škole na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2013/2014. godini,

21.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Virovitičko – podravske županije,

22. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije,

23. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije,

24. Rješenja o razrješenju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova:

a) Melite Rastije,

b) Vesne Majstorović

25. Donošenje Rješenja o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova (Matija Bartolović dr.med.)

26. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Virovitičko-podravske županije,

27. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. (vpz.hr; Fotografija: Matija Rođak)