Svi uvjeti za prekid štrajka Hrvatskog liječničkog sindikata su ispunjeni

Pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske pozvao je 26. rujna 2013. godine sve reprezentativne sindikate na nastavak pregovora za sklapanje novog Kolektivnog ugovora (KU) za zaposlene u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju.

Na prvom sastanku nastavka pregovora sudjelovao je samo Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske (SSZSSH), koji pregovore nikada nije niti napustio. Drugi dan nastavka pregovora, 27. rujna 2013. godine, priključio se i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara (HSSMS-MT) s kojim je dan ranije ministar zdravlja prof. dr. sc. Rajko Ostojić postigao dogovor o prekidu štrajka. Nažalost, ministar zdravlja tijekom proteklog tjedna s predsjednikom štrajkaškog odbora Hrvatskog liječničkog sindikata (HLS) g. Babićem nije postigao dogovor oko prekida štrajka i dinamike nastavka pregovora.

Predsjednik štrajkaškog odbora HLS-a g. Babić u javnosti je više puta mijenjao uvjete za prekid štrajka i nastavak pregovora te usprkos spremnosti Ministarstva zdravlja da udovolji svim uvjetima koji su zakonski utemeljeni iz nama nejasnih razloga i dalje ustraje na štrajku.

U nekoliko navrata g. Babić izjavio je da je razlog pokretanja štrajka to što nije dobio pisano očitovanje na zajednički prijedlog KU od strane HLS-a i HSSMS-MT, kao i želja tih dvaju sindikata za potpisivanjem novog KU.

Međutim, činjenica je da se Ministarstvo zdravlja pisano očitovalo na prijedlog KU kojeg su dostavili HLS i HSSMS-MT još 12. kolovoza 2013. godine. U tom je očitovanju jasno rečeno da je uobičajena praksa da se kao polazište za pregovore uzima razina materijalnih prava iz trenutno važećeg KU. Pri tome polazište za pregovore, naravno, ni u kojem slučaju ne određuje konačni sadržaj KU.

Isto tako, u pokušajima i mirenja i socijalnog dijaloga g. Babiću je više puta rečeno i da se Ministarstvo zdravlja načelno slaže s prijedlozima sindikata. Nadalje, na prošlotjednim sastancima ministar zdravlja predlagao je g. Babiću da se u pregovorima svi članci sadržani u KU predloženom od strane sindikata u štrajku razmatraju s punim uvažavanjem i jednakovrijedno u odnosu na važeći KU. Naime, sukladno zakonskim propisima, pregovori su jedini način na koji se može dogovarati sadržaj KU što je g. Babić, isključivo svojom voljom, odbacio kao mogućnost.

Osim prethodno navedenih razloga, g. Babić je za vrijeme trajanja štrajka mijenjao i proširivao uvjete za njegov prekid. Analizom njegovih zahtjeva, upućenih i preko pisanih i elektronskih medija, razabire se da su se uvjeti nastavka pregovora, odnosno prekida štrajka mijenjali praktički svakodnevno. Tako je kao jedan od uvjeta postavio i smjenjivanje sanacijske upraviteljice Opće bolnice Virovitica premda bi mu kao sindikalnom čelniku trebalo biti dobro poznato da to nije zakonski utemeljen razlog. Između ostalog, i zato što taj uvjet nije naveden u službenom obrazloženju razloga za pokretanje štrajka.

Nakon toga je g. Babić javno zahtijevao da se iz pregovora isključi jedan sindikat, što je nedopušten i također nezakonit zahtjev. U pregovore se sukladno hrvatskim zakonima moraju pozvati sva tri reprezentativna sindikata (SSZSSH, HSSMS-MT i HLS).

Nadalje, g. Babić je 24. rujna 2013. javno izjavio i da će prekinuti štrajk ako se postigne dogovor o plaćanju prekovremenog rada sukladno hrvatskim propisima i europskoj praksi. Upravo navedeno od strane Ministarstva zdravlja u niti jednom trenutku nije bilo upitno, što se jasno razabire iz naših prethodnih priopćenja. Još u srpnju 2013., od prvih najava štrajka, Ministarstvo i ministar zdravlja jasno su isticali da u pregovorima o novom KU žele postići i dogovor o plaćanju prekovremenog rada sukladno europskoj praksi.

I na prošlotjednim sastancima na kojima je sudjelovao g. Babić ponovljeno je da će u pregovorima svi članci sadržani u KU predloženom od sindikata u štrajku biti razmatrani s punim uvažavanjem i jednakovrijedno u odnosu na važeći KU te da će se o pitanjima u kojima se prijedlozi razlikuju pregovarati kako bi se postigao obostrano prihvatljiv dogovor. Nadalje, da će se prekovremeni rad i dežurstva plaćati u skladu s hrvatskim pozitivnim propisima i europskom praksom, a pregovori o sklapanju novog KU intenzivirati da bi se novoutvrđena prava mogla primijeniti već za rujan 2013.

Zaključno, usprkos tome što su svi zakonski utemeljeni uvjeti za prekid štrajka HLS-a ispunjeni g. Babić, iz nama nepoznatih razloga, najavljuje radikalizaciju štrajka od ponedjeljka 30. rujna 2013. godine.

Ministarstvo zdravlja dokazalo je svoju predanost socijalnom dijalogu, ali je za njegovu uspješnost potrebna dobra vjera, konzistentnost i vjerodostojnost obiju strana. Naravno, ne dvojimo da HLS nastupa u dobroj vjeri i u želji da zaštiti interese svojih članova. Međutim, obzirom na dosadašnji tijek socijalnog dijaloga kao i sve prethodno navedeno upitno je postupa li i g. Babić, koji jedini u ime svog sindikata sudjeluje na sastancima, u dobroj vjeri i u interesu članstva HLS-a. Čelnici drugih sindikata uvijek dolaze na sastanke sa suradnicima, dok g. Babić, iako mu se kontinuirano nudi ta mogućnost, a što i javnost može potvrditi, na sastanke dolazi sam.

Ministarstvo zdravlja argumentirano smatra da su svi valjani zahtjevi HLS-a za prekid štrajka ispunjeni te ovim putem još jednom poziva vodstvo HLS-a, ali i sve liječnike, članove sindikata, na prekid štrajka i svakodnevni nastavak pregovora u dobroj vjeri.

Zahvaljujemo svim liječnicima i sestrama koji svojim odgovornim ponašanjem i radom omogućavaju da građani budu zbrinuti i dobiju potrebnu skrb, bez obzira jesu li i na koji način su podržali štrajk. Jednako tako zahvaljujemo i SSZSSH i HSSMS-MT na intenziviranju pregovora oko sklapanja novog KU, te smo uvjereni da ćemo u dobroj vjeri vrlo brzo potpisati novi KU na zadovoljstvo svih zaposlenih u zdravstvenom sustavu. (zdravlje.hr)