Upute Ministarstva poljoprivrede o grožđu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je uputu o kretanju grožđa podrijetlom iz trećih zemalja i grožđa podrijetlom iz EU. Sukladno Prilogu XVb., točki B., podtočki 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007, koja se od 01. srpnja 2013. godine primjenjuje i na Republiku Hrvatsku, zabranjeno je grožđe, mošt, mošt u fermentaciji, koncentrirani mošt, rektificirani mošt, mošt kojem je prekinuta fermentacija dodavanjem alkohola, sok od grožđa, koncentrirani sok od grožđa i vino podrijetlom iz trećih zemalja preraditi u mošt, vino, vinski ocat i ostale proizvode od grožđa i vina na teritoriju Europske unije, kao i dodavanje tih proizvoda u mošt, vino, vinski ocat i ostale proizvode od grožđa i vina. To znači da se na teritoriju Europske unije grožđe iz trećih zemalja ne smije preraditi u mošt ili vino, niti u vinski ocat. Grožđe iz trećih zemalja može se uvesti, ali za konzumaciju u svježem stanju ili za preradu u druge proizvode, a koji nisu vinski. Više o uputama možete saznati ovdje. (www.mps.hr, mh; Fotografija: Ilustracija)