Usavršavanje vatrogasaca za specijalnost “bolničar”

Vatrogasna zajednica Virovitičko- podravske županije započinje sa predavanjima i usavršavanjima. Prvo usavršavanje je za specijalnost “bolničari” koje je prijavilo 34 vatrogasca sa područja cijele županije: DVD Dugo Selo Lukačko- 4 vatrogasca, DVD Gradina- 4 vatrogasca, DVD Kladare- 6 vatrogasca, DVD Pitomača- 2 vatrogasca, DVD Stari Gradac- 4 vatrogasca, DVD Suhopolje- 8 vatrogasaca, DVD Voćin- 3 vatrogasca i DVD Vukosavljevica- 3 vatrogasca.

Usavršavanje se sastoji od 30 sati, od čega je dio teoretskog, a dio praktičnog predavanja. Predavanja će držati ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Miroslav Venus, a ista počinju u petak, 13. rujna sa početkom u 17 sati u novim prostorima Vatrogasne zajednice Virovitičko- podravske županije.(vz.vpz.hr)