Veterinarsko-sanitarno odobrenje za izvoz u Rusiju…

Subjekti u poslovanju s hranom i proizvođači hrane životinjskog podrijetla zainteresirani za izvoz u Rusku federaciju i Carinsku uniju Rusije, Bjelorusije i Kazahstana koji nemaju za to potrebno veterinarsko-sanitarno odobrenje trebaju kontaktirati Hrvatsku gospodarsku komoru na e-mail adresu zradan@hgk.hr do 15. rujna navodeći adresu proizvodnog objekta i njegov veterinarski kontrolni broj. HGK će nakon navedenog datuma izraditi popis hrvatskih subjekata u poslovanju s hranom zainteresiranih za izvoz u Rusku Federaciju i Carinsku Uniju i dostaviti ga Upravi za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, koje će uputiti poziv Federalnoj službi za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske federacije te dogovoriti termin inspekcije. (hgk)