Volonteri Jaglaca predstavili svoj rad

Hrvatska mreža volonterskih centara i ove godine organizirala je javnu manifestaciju ”Hrvatska volontira” kojom želi ukazati na značaj volontiranja za razvoj suvremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni. U ovu akciju uključila se orahovačka Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom ”Orahovica” postavivši mali info štand u središtu grada u kojem su prezentirali rad svojih volontera:
-U povodu svjetskog Dana mira, mi se odazvali na ovu akciju i prezentirali rad volontera s korisnicima naše udruge kroz video projekciju, usmenu prezentaciju i razgovore s građanima u središtu Orahovice. Cilj ove aktivnosti je upoznavanje šire javnosti s radom volontera u našoj udruzi. U Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom i klubu Jaglac trenutno radi 12 volontera na volonterski ugovor i oni su svi prekrasan rezultat našeg rada u posljednjih godinu dana. Eto, mogu reći da trenutno imamo 23 nominalna člana Udruge i da je rad volontera itekako važan za njih što je vidljivo i po njima samima. Unazad godinu dana organizirali smo rad Udruge i kluba svakoga radnog dana i uz pomoć volontera organiziramo razne aktivnosti, radionice i slične zanimljive događaje za naše članove. – kaže predsjednica udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Orahovica Sandra Vratković. Volonteri su svojim sugrađanima spremno odgovarali na sva pitanja, dijelili letke i potvrdili kako im je zapravo pravo uživanje raditi u ovoj udruzi. (www.icv.hr, vg; Fotografija: Vladimir Grgurić)