Župan Tolušić uputio ministarstvima prijedlog

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju otvorile su se mogućnosti financiranja projekata iz strukturnih fondova za razvoj lokalne infrastrukture, usluga i administrativnih kapaciteta. Virovitičko-podravska županija posao pripreme razvojnih projekata, kako za županiju tako i širu regiju, shvatila je jako ozbiljno. U pripremi je nekoliko desetaka projekata koji dosežu pojedinačne iznose veće od 5.000.000 eura, a radi se o projektima čija provedba može pridonijeti gospodarskom rastu županije, šire regije, pa i Republike Hrvatske.

Župan Tolušić u dopisu poslanom na adrese Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva financija naglašava da sufinanciranje velikih infrastrukturnih projekata predstavlja opterećenje za proračun lokalne i regionalne samouprave te predlaže uspostavljanje zajedničkog i jamstvenog fonda.

U dopisu se predlaže uspostavljanje zajedničkog fonda za one jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave čiji razvojni projekti budu pozitivno ocijenjeni od strane provedbenih tijela, a za potrebe dijela vlastitog sufinanciranja projekata financiranih iz fondova Europske unije ili za potrebe predfinanciranja inicijalnih troškova gdje bi korisnici zajedničkog fonda sredstva vratili po primitku sredstava od strane ugovarateljnih tijela.

Osim zajedničkog fonda predlaže se uspostavljanje jamstvenog fonda za one jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave čiji razvojni projekti budu pozitivno ocijenjeni od strane provedbenih tijela, a za potrebe dijela vlastitog sufinanciranja projekata ili za predfinanciranje inicijalnih troškova projekata financiranih iz fondova Europske unije relevantno resorno ministarstvo izdavalo s ciljem povećanja kreditne sposobnosti jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Uspostavom takve pomoći od strane Vlade Republike Hrvatske značajno bi se povećali apsorpcijski kapaciteti županija, gradova i općina za povlačenje fondova Europske unije, što bi pridonijelo razvoju gospodarstva i uravnoteženom regionalnom razvoju Hrvatske. (vpz.hr)