Đuro Bukvić izabran za predsjednika NALAS-a

Veliko priznanje stiglo je na adresu Đure Bukvića, načelnika Općine Lukač i predsjednika Udruge općina u Republici Hrvatskoj. Naime, na sjednici Generalne skupštine mreže NALAS-a, organizacije koja okuplja udruge lokalnih jedinica samouprave jugoistočne Europe, koja je održana u Sarajevu Đuro Bukvić je izabran za novog predsjednika, naslijedivši tako Antona Peršaka, gradonačelnika slovenskog Trzina.
Mrežu NALAS-a čini 16 članica nacionalnih udruga koje se sastoje od čak 9000 jedinica lokalne samouprave, odnosno 80 milijuna građana na postoru od Slovenije do Turske i Moldavije, to je organizacija u kojoj svoje interese ravnopravno zagovaraju velike i male članice iz zemalja EU-a, kandidatkinja i onih koje to nisu.

Sve se one uz pomoć projektnog financiranja i donacija i s minimalnim aparatom bave brojnim temama značajnim za funkcioniranje lokalne samouprave. Iz Hrvatske je uz Udrugu općina članicom mreže i Udruga gradova u RH. Udrugu općina u RH na devetoj skupštini NALAS-a predstavljaju Đuro Bukvić, predsjednik Udruge općina i načelnik općine Lukač te Bruno Hranić, član upravnog odbora Udruge općina, načelnik općine Vidovec i predstavnik Udruge općina u Odboru Regija EU.

Zahvaljujući se na ukazanoj časti i povjerenju Bukvić je ocijenio da je NALAS u širem europskom kontekstu prepoznat kao jedinstveni model za razmjenu iskustava, širenje dobre prakse i primjenu novih znanja zbog čega prerasta u ambicioznu organizaciju sve većeg značaja i polja utjecaja. Potvrdu ove teze, naglasio je Bukvić, daje i široki spektar aktivnosti na koje NALAS usmjerava svoje kapacitete, a to su pitanja fiskalne decentralizacije, prostornog planiranja, energetske učinkovitosti, gospodarenja otpadom, održivog turizma te snažnijeg uključivanja žena i mladih u lokalni život.
Ciljeve i angažman novog predsjednika obilježit će ostvarivanje strateških ciljeva i unaprjeđenje kvalitete usluga koje NALAS pruža kako bi građani svake općine i grada, u svakoj državi i urbanom odnosnom ruralnom prostoru Jugoistočne Europe imali što bolju kvalitetu života.