Grad povećao temeljni ulog u Virkomu

U srijedu je održana sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice na kojoj je donijeta odluka da se redovni izbori za vijeća mjesnih odbora održe 11. svibnja. Na sjednici Vijeća donijeta je i nova odluka o organizaciji i naplati parkiranja na području grada te odluku o prijenosu komunalnih vodnih građevina u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga, trgovačkom društvu Virkom d.o.o. u obliku temeljnog uloga u iznosu od 5.541.100 kuna.

Omjer udjela Grada Virovitice i Općina Gradina, Lukač, Suhopolje i Špišić Bukovica u temeljnom kapitalu Virkoma d.o.o. ostat će nepromjenjen tako da će Grad Virovitica i nadalje imati udjel od 72 posto, a svaka općina po 7 posto udjela. (www.icv.hr; zc; foto: Matija R.)

[nggallery id=4474]