Grad Virovitica naložio sanaciju zemljišta

Pred zimu tvrtka s našeg područja na svoje zemljište navezla je zemlju kako bi poravnala depresiju i uredila svoju parcelu u Južnom bloku pored dječjeg igrališta. Kako radovi još uvijek nisu odrađeni Grad Virovitica je putem Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo zatražio hitnu sanaciju spomenute površine.

Grad Virovitica je imao razumijevanje prema potencijalnom investitoru no kako poslovi nisu odrađeni u očekivanom vremenu te su se pojavile pritužbe od strane Vijeća mjesnog odbora bilo je nužno zatražiti sanaciju istog kako navedena zemlja više ne bi narušavala okoliš rekao je na ovu temu gradonačelnik ivica Kirin. Na spomenutu lokaciji izašao je komunalni redar Grada Virovitice Tomislav Mikulić te zabilježio trenutnu situaciju. (virovitica.hr)