Internacionalizacija europskih poduzeća

Koncept podrške razvoju privatnog sektora i angažman privatnog sektora za razvoj u trećim zemljama može i treba biti povezan s programima internacionalizacije europskih poduzeća jer se te inicijative međusobno nadopunjuju, ističe se u stajalištu koje je objavio Eurochambres, a na čijoj su izradi aktivno sudjelovali i stručnjaci Hrvatske gospodarske komore. (hgk)