Izbori za mjesne odbore grada Virovitice

Do srijede u ponoć u Gradsko izborno povjerenstvo za 14 mjesnih odbora predane su 42 kandidacijske liste. Za ukupno 84 mjesta u vijećima kandidirana su 262 kandidata. HDZ je predao 13 lista, koalicija HSS-HSLS-HSP AS deset, HSPD devet, SDP-HNS-HSU osam, a dvije liste koalicija HDSSB-ZZH. Pet lista istaknuto je u MO Stjepan Radić, po četiri liste nalaze se na glasačkim listićima u gradskim MO Matija Gubec i J. J. Strossmayer, te u Milanovcu. Po tri liste su istaknute u MO Čemernica, Korija, Podgorje, Rezovac, Taborište i Gradskom odboru ZNG. Dvije su liste u mjesnim odborima Golo Brdo, Jesenaš, Rezovačke Krčevine, a samo jedna u MO Sveti Đurađ. Izbori će se održati 11. svibnja… (www.icv.hr)

Cijeli tekst može se pročitati u Virovitičkom list