Konstituirana vijeća MO Općine Lukač

Nakon provedenih izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Lukač koji su održani 9. ožujka, a u kojima je sve pobjede ostvario HDZ, načelnik Općine Lukač Đuro Bukvić sa suradnicima održao je konstituirajuće sjednice svih devet mjesnih odbora. Za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Brezik izabran je Darko Kucljak, Lukača Stjepan Majsec, Kapele Dvora Dragan Košutić, Turanovca Mario Gašparić, Gornjeg Bazja Tomislav Živković, Terezinog Polja Darko Orač, Velikog Polja Ivan Ivanović, Budrovca Lukačkog Zdravko Kovačević te Dugog Sela Lukačkog Ivan Bakić. Načelnik Bukvić najavio je nastavak odlične suradnje između vijeća mjesnih odbora i Općinske uprave kako bi se na što kvalitetniji način ulagalo u daljnji napredak svih mjesnih odbora. Opširnije poslušajte u programu Županijskog radija Virovitice. (www.icv.hr, zc; Fotografija: Ilustracija)