LAG VIP sudjeluje na 19. sajmu SLAVIN

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ sudjelovat će na 19. međunarodnom sajmu vinogradarstva, vinarstva, voćarstva i ruralnog turizma, koji će se održati 2. – 4. svibnja 2014. godine. Tom će prilikom sva tri dana omogućiti svojim članovima besplatno izlaganje proizvoda na svome izložbenom prostoru, što je u skladu s ciljevima, mjerama i prioritetima Lokalne razvojne strategije LAG-a. U sklopu sajma, LAG „Virovitički prsten“ će sudjelovati na Međunarodnom Forumu LAG-ova na temu „LEADER pristup u razdoblju 2014-2020“, i na predavanju „Zajednička poljoprivredna politika i Ruralni razvoj 2014-2020“. (virovitica.hr)