„Mali Mikeši“ na smotri zadruga u Bjelovaru

U Bjelovaru je, na Međužupanijskoj smotri učeničkih zadruga Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije, sudjelovala Učenička zadruga „Mali Mikeši“ iz COOR-a. Vrijedni učenici, članovi suvenirske skupine Ana Viljevac i Ivica Majetić, predstavili su svoju zadrugu prikazom izrade slike grba grada Virovitice od kamenčića. Predstavili su i radove malih vezilja te keramičarske skupine i na taj način pobudili zanimanje svih posjetitelja smotre i pokazali da su u svom radu vrlo uspješni. Svoje radove prezentiralo je 14 učeničkih zadruga, od toga su 3 zadruge čiji učenici pohađaju nastavu po posebnim programima, 9 zadruga osnovnih te 2 zadruge srednjih škola. Cilj je sudjelovati na što više ovakvih prezentacija te omogućiti učenicima da se iskažu u svojim znanjima i vještinama te da svoj rad ponosno pokažu svojim sugrađanima. (mf)