Park prirode Papuk ima novi logo

Predstavljen je novi vizualni identitet Parka prirode Papuk objedinjen pod zajednički vizualni identitet “Parkovi Hrvatske” čime je stvorena mogućnost da se gradi jedinstveni i snažan brend. Krovni vizualni identitet “Parkovi Hrvatske” osmišljen je kroz provedbu Ugovora o dizajnu i interpretaciji prirode u sklopu ‘Projekta integracije u EU Natura 2000’. (www.mzoip.hr, mru; Fotografija: Ilustracija)