Obavijest za voćare i vinogradare

Obavijest vinogradarima!

Vinova loza nalazi se u fazi pojave listića. Potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu vinove loze (mladih listića) protiv gljivice uzročnika crne pjegavosti kojoj pogoduje kišno vrijeme za razvoj i širenje bolesti. Po potrebi provesti suzbijanje protiv grinja šiškarica uzročnika akarinoza i erinoza u onim nasadima gdje je uočena zaraza.

Obavijest voćarima!

Savjetodavna služba upozorave voćare da ponove zaštitu svojih nasada jabuka protiv bolesti krastavosti jabuke i pepelnice jabuke. Prilikom zaštite potrebno je koristiti kombinaciju sistemičnih i kontaktnih fungicida registriranih za navedene bolesti. Nakon završetka cvatnje u voćnjacima gdje je prisutan miner okruglih mina preporučamo izvršiti njegovo suzbijanje biotehničkim insekticidima ovicidnog učinka jer su uočena odložena jaja na listovima.

Obavijest proizvođačima jagode!

Kišno vrijeme u cvatnji pogoduje razvoju gljivice uzročnika sive plijesni, stoga je potrebno preventivno zaštititi cvjetove protiv navedene bolesti (u cvatnji, nakon cvatnje) nekim od fungicida dozvoljenim za tu namjenu u jagodama vodeći računa o karenci primijenjenog sredstva. (www.icv.hr)