Održan sastanak Stožera ZiS-a Općine Sopje

U Sopju je održan sastanak Stožera zaštite i spašavanja Općine Sopje na kojemu je usvojen Plan rada Stožera za 2014. godinu. Stožer je upoznat s Planom aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite od požara u žetvi u 2014. godini te Planom motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara na području općine Sopje. Na kraju je dogovoreno da će se neposredno prije žetve, održati još jedan sastanak svih čimbenika važnih za sigurnost i zaštitu od požara, kako bi se spriječio mogući nastanak požara i
spriječile eventualne moguće štete. (www.icv.hr)