Zbor građana održan u Koriji…

Gradonačelnik Ivica Kirin održao je sa svojim suradnicima, gradskim pročelnicima i direktorima gradskih tvrtki, zbor građana u Koriji. Predsjednik Mjesnog odbora Korije Marijo Deskar tom je prigodom kao najveći problem naselja izdvojio stari nogostup koji zahtijeva sanaciju na nekim mjestima te probleme vezane uz poljoprivredu. Gradonačelnik je najavio ove projekte koji su u planu, od kojih je posebno izvojio izgradnju nove zgrade područne škole za što se čeka odluka Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, a najavljeno je i uređenje ceste i parkirališta pored crkve, sanacija parka u naselju i uređenje mjesnog doma. (virovitica.hr)