Općina Nova Bukovica u akciji “Zelena čistka”

Predstavnici Vijeća učenika OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica posjetili su načelnika općine Željka Vencla posebnom “zelenom”  zamolbom. Tereza, Marijan i Marijana iznijeli su zaključke s posljednje sjednice Vijeća učenika te su pozvali načelnika da se povodom Dana planete Zemlje  općina Nova Bukovica i njezini mjesni odbori uključe u globalnu ekološku akciju “Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš”.

Škola je s učenicima i učiteljima i  prijašnjih godina sudjelovala u ovoj akciji, međutim, i sami su  svjedoci nemarnosti i nebrige odraslih za svoj okoliš te su pronašli nekoliko divljih odlagališta na putu od škole do kuće, najčešće u kanalima uz prometnice.

Načelnik je rado podržao učenike u njihovoj ideji te prihvatio poziv na ovu akciju. Obećao je organizirati jedan sastanak s predsjednicima mjesnih odbora iz Miljevaca i Bukovačkog Antunovca kao  Lovačkim društvom “Jelen” koji bi uključili svoje članove i volontere, a na poznatom izletištu Lipić za sve sudionike po završetku akcije organizirali i malu zakusku. Općina će osigurati potreban broj traktora i prikolica, vreće i kontejnere. Dogovorili su i dan za Zelenu čistku – 25. travnja 2014.

Načelnik Vencl   učenike je  obradovao i viješću da će u Novoj Bukovici u suradnji sa Florom Vtc d.o.o napokon biti postavljeno i nekoliko  zelenih otoka s kontejnerima za papir, plastiku i staklo, a jedan takav zeleni otok bit će postavljen i kod škole!  Učenici su ga izvijestili kako su u zadnjoj akciji skupljanja papira skupili čak  2.000 kg te sirovine, a broj do sada skupljenih starih baterija u svim razredima prešao je 45 kilograma.  Za svoj trud u očuvanju okoliša i za sve održane akcije, učenici su dobili sve pohvale načelnika Vencla. (lž)