Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Slatina-Donji Meljani 13:00-15:00
Slatina-Nova Bukovica 08:00-10:00
Čađavica-Novaki 23:00-01:00
Markovo-Sopje 16:00-18:00
Orahovica-V. Nazora 08:00-11:00
(hak.hr)