Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Slatina-Bistrica 13:00-15:00
Slatina-Kozice 10:00-12:00
Medinci-Čađavički Lug 17:00-19:00
Novaki-Sopje 15:00-21:00
Duga Međa-K. Tomislava 14:00-16:00
(hak.hr)