Pogledajte gdje čekaju radari

Pogledajte gdje se vrši radarska kontrola brzine kretanja vozila:
Bistrica-Mikleuš 12:00-20:00
Čađavica-Novaki 08:00-10:00
Slatina-Novaki 18:00-20:00
Duga Međa-K. Tomislava 15:00-17:00
(hak.hr)