Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Bistrica-Mikleuš 12:00-20:00
Slatina-Čađavica 12:00-14:00
Novaki-Sopje 09:00-11:00
Slatina-Novaki 16:00-18:00
Orahovica-K. Zvonimira 15:00-17:00
(hak.hr)