Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Čačinci 08:00-11:00
Sladojevci-Mikleuš 05:00-13:00
Slatina-Čađavica 09:00-11:00
Orahovica 14:00-17:00
Novaki-Sopje 13:00-15:00
Slatina-Španat 17:00-19:00
(hak.hr)