Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Slatina 13:00-15:00
Bistrica-Mikleuš 16:00-18:00
Čačinci 14:00-17:00
Slatina-Čađavica 08:00-10:00
Slatina-Novaki 23:00-01:00
(hak.hr)