Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Bistrica-Mikleuš 05:00-13:00
Slatina-Čađavica 11:00-17:00
Slatina-Medinci 21:00-23:00
Duga Međa-K. Tomislava 14:00-16:00
(hak.hr)