Policijski radari na prometnicama VPŽ

Pogledajte gdje su radari:
Bistrica-Mikleuš 13:00-17:00
Ćeralije-Voćin 13:00-17:00
Orahovica 08:00-10:00
Novaki-Sopje 09:00-13:00
Markovo-Sopje 22:00-24:00